‘t Kakelbos: scharrelstal met vrije uitloop

In Ravels opent binnenkort de nieuwe scharrelstal ’t Kakelbos. Een nieuwe uitdaging voor de familie Van Ginhoven – Verheyen. DLV ontfermde zich over de omgevingsvergunningsaanvraag van dit mooie project.

Hoe het allemaal begon

In 1990 startten Dirk Van Ginhoven en Katleen Verheyen met een nieuw melkveebedrijf en een tweede tak akkerbouw. Dit in samenuitbating met de ouders van Dirk.

Al snel bleek dat de passie toch meer uitging naar de akkerbouw. In 2007 zetten ze dan ook een punt achter het melkveebedrijf en legden ze de volledige focus op de akkerbouw. Door de jaren heen groeide het bedrijf enorm. Onder de naam Van Ginhoven – Verheyen bvba telen ze vandaag voornamelijk aardappelen, maïs, granen en bieten.

Dochter Maureen volgde, met haar studies in de zorg, in eerste instantie niet het voorbeeld van haar ouders. Vandaag is haar droom echter om een bedrijf te leiden waar landbouw en zorg gecombineerd worden. En dat is wat ze met ’t Kakelbos wil bereiken!


Een nieuwe stal met vrije uitloop

Aan het ouderlijke akkerbouwbedrijf ligt nog steeds een grote huiskavel van het vroegere melkveebedrijf. Die ruimte is de ideale plek om te starten met legkippen en een vrije uitloopstal. 54.000 legkippen zullen hier een nieuwe thuis vinden. De uitloop bedraagt 23,5 hectare, wat wil zeggen dat er ruim 1 hectare ruimte voorzien is per 2.500 kippen. De uitloop op het grasland zal voorzien worden met hoogstammige bomen.

 “Een extra voordeel van te bouwen naast mijn ouders is het energieluik”, vertelt Maureen. “Het akkerbouwbedrijf produceert namelijk meer energie dan nodig is om het bedrijf te coveren. Zelfs met de nieuwe legkippenstal erbij is er nog steeds voldoende productie. Beide bedrijven  zijn dus energieneutraal. We proberen om zuinig om te springen met onze energie. Daarom gebruiken we energiezuinige verlichting met LED-lampen en frequentiegestuurde ventilatoren.”


Opbrengstpost voor de mest

Maar dat is niet het enige wat de nieuwe stal ecologisch en duurzamer maakt. Ook de mest krijgt een tweede leven. Dankzij het volière huisvestigingssysteem volgens het ammoniakemissiearm-stalsysteem P-4.3 en nageschakelde droogtunnel met geperforeerde banden, wordt de mest sterk ingedroogd. De mest valt in de stal op de banden en wordt dagelijks afgedraaid naar de droogtunnel, waar een droge stof percentage van 95% beoogd wordt. De kostenpost mest wordt dus omgezet in een opbrengstpost.


Meer dierenwelzijn

Het welzijn van de kippen is van groot belang in ‘t Kakelbos. Maureen legt uit welke stappen ze daarvoor ondernemen: “Om in te spelen op het dierenwelzijn en de voedselveiligheid hebben we in de stallen gekozen voor een q-perch huisvestingssysteem. Dit systeem bevat een nieuwe soort zitstok die voorkomt dat bloedluizen tot bij de kippen geraken. Door een lichte elektrische stroom door de buizen ontstaat er een biologische bloedluisbestrijding. Daarnaast hebben de buizen meer grip, waardoor ze comfortabeler zijn voor onze kippen.”

Voor de afzet van de eieren zal ’t Kakelbos samenwerken met een vaste afnemer, maar daarnaast voorzien ze ook eigen verpakkingen. Door alle investeringen in het welzijn en de levenskwaliteit van de kippen, zullen ze meteen onder het Beter Leven Keurmerk (twee sterren) kunnen produceren.


Hoe ziet de toekomst eruit?

Als we Maureen vragen hoe ze de toekomst ziet, geeft ze een pasklaar antwoord: “Ik wil het ondernemen combineren met een maximum aan sociale contacten.  Op korte termijn wil ik dan ook starten met een zorgboerderij waar ik zorgbehoevenden kan tewerkstellen. Dat zal dan voornamelijk gaan om de dagelijkse werking en het verpakken van de eieren in ons eigen verpakkingsmateriaal.

Daarnaast willen we transparant zijn. Zo is het eierlokaal voorzien van een kijkersruimte waar geïnteresseerden de eierrobot en de rondlopende kippen kunnen bekijken. Bijkomend zullen we hier nog informatieborden plaatsen.

De ruimte boven het eierlokaal zal benut worden als vergaderruimte voor externe bedrijven.

In de toekomst zal er voor de nieuwe pluimveestal nog een schuur gebouwd worden die we zullen inrichten als kinderboerderij voor kinderfeestjes. 

Zoals je kan zien is het echt onze bedoeling om ons toe te leggen op mensen met een beperking, kinderfeestjes en het ontvangen van externe bedrijven. Maar daarnaast willen we zeker de focus leggen op scholen. Zo willen we verschillende pakketten aanbieden zoals bv. een voormiddag langskomen om iets te leren over de kippen of een volledige dag waarbij we het informatieve combineren met o.a. knutselen, spelen in de kinderboerderij en een eitje eten tijdens de lunch. Zo kunnen kinderen op een speelse manier leren op de boerderij.

Tenslotte ben ik ook sterk geïnteresseerd in de korte keten, wat ook zorgt voor een beter contact met de plaatselijke consument!”

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten