Nieuwe melkveestal voor gemengd landbouwbedrijf

In het Oost-Vlaamse Ertvelde ligt het landbouwbedrijf van de familie Van Hyfte. De familie baat er een gemengd landbouwbedrijf uit. Naast de rundveeactiviteiten is er ook nog een akkerbouwtak die zich specialiseert in de teelt van de groenvoedergewassen voor het melkvee én in het telen van aardappelen. 

In het kader van de verdere modernisering van het landbouwbedrijf werd gekozen om over te schakelen op melkrobots in plaats van de huidige handmatige melkinstallatie. Daarnaast werden ook de nodige stappen ondernomen om een groei te realiseren in de melkveestapel. Met de nodige begeleiding van onze adviseurs werd een nieuwe melkveestal gebouwd, met bijhorende separatieruimte, tanklokaal, berging en bureau. DLV ging aan de slag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. 

Bij de huisvestiging van de melkkoeien werd geopteerd voor een open stal die optimaal tegemoetkomt aan de gezondheid en het welzijn van de dieren. Naast de melkrobots zie je eveneens een mest- en aanschuifrobot in de stal.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten