Nieuwe melkveestal voor gemengd landbouwbedrijf

In het Oost-Vlaamse Gavere ligt het gemengde landbouwbedrijf van de familie Ryckaert. Naast de akkerbouwactiviteiten, runt de familie ook een rundveetak. Al enkele jaren speelde het idee om deze tak uit te breiden.

Met de nodige begeleiding van onze adviseurs werd een nieuwe melkveestal gebouwd, met bijhorende separatie- en wachtruimte. Door deze laatste in een apart gebouw onder te brengen, liggen alle mogelijkheden nog open voor de toekomst.

DLV ging aan de slag voor het verkrijgen van de bouwvergunning. Daarnaast werd er in het ontwerp rekening gehouden met de landschappelijke integratie. Zo koos men voor open constructies en ging men beredeneerd te werk bij de keuze van de materialen. De topgevels zijn bv. afgewerkt met hout.

Bij de huisvestiging van de melkkoeien werd geopteerd voor een open stal die optimaal tegemoetkomt aan de gezondheid en het welzijn van de dieren.

Voor het milieuluik zorgde DLV opnieuw voor de aanvraag van de nodige vergunningen, daarbij werden de PAS- en IHD-wetgeving toegepast. 

Heb je ook plannen om je (melkvee)bedrijf uit te breiden? Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten