Varkensbedrijf wordt beleefboerderij na stopzettingsregeling

Naar aanleiding van de reductiedoelstellingen van het nieuwe stikstofdecreet besloten uitbaters Kris en Heidi Bouten-Cool om met hun varkenshouderij in te stappen in de stopzettingsregeling. Hun varkenshouderij werd omgevormd tot een beleefboerderij, met momenteel een vijftal zeugen, waarbij het koppel varkensvlees zal verkopen via de korte keten.

Onze adviseurs stelden voor Kris en Heidi een dossier op om de stopzettingsregeling van het varkensbedrijf aan te vragen. Daarnaast werd voor een gedeelte van het bedrijf een functiewijziging naar opslag aangevraagd. Het andere deel van de varkensstallen wordt nog steeds gebruikt voor hun landbouwactiviteiten, waaronder de bestaande akkerbouwactiviteiten en daarnaast ook de beleefboerderij met een innovatieve vorm van veeteelt en landbouweducatie. 

Vandaag worden bij PORIGINE Duroc-varkens gekweekt die buiten lopen en opgroeien. Het bedrijf wil op deze manier focussen op natuurvlees.


Meer info over PORIGINE vind je hier


DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV? 

  • Opmaak dossier stopzettingsregeling

  • Opmaak dossier omgevingsvergunningsaanvraag


Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten