Uitbreiding moederdierenstal Hans Avonture

Enkele jaren geleden nam Hans Avonture het bedrijf van zijn ouders over. Niet lang daarna besliste hij dat hij de stap naar een uitbreiding wou wagen en een extra moederdierenstal wou oprichten. Door de uitbreiding kon hij 9.600 extra slachtkuikenouderdieren houden. De nieuwe kippenstal werd gebouwd met een grondhuisvestiging met mestbeluchting via buizen onder de roosters, volgens het AEA-systeem P-5.4

Voor deze realisatie nam DLV het bouw- en milieuaspect op zich. Zo werd er een geurstudie uitgevoerd waarbij de geurimpact van het bedrijf op de omgeving en het milieu werd nagegaan. Aan de hand van de geuremissiefactoren en het aantal vergunde/te vergunnen dieren, werd de totale geuremissie van het bedrijf bepaald. Via IMPACT (Immission Prognosis Air Concentration Tool) is er vervolgens een inschatting gemaakt van de geurimmissies afkomstig van het bedrijf. De resultaten hiervan zijn nadien afgetoetst aan het beoordelingskader.

Recent diende DLV ook een omgevingsvergunningsaanvraag, zowel het bouw- als het milieuluik, in voor de bouw van een elektriciteitscabine. In het kader van deze belangrijke investering werd ondertussen ook een hernieuwing aangevraagd. Zo wordt Hans zijn milieuvergunning met bepaalde duur omgezet naar een omgevingsvergunning met onbepaalde duur.

Op heden staat DLV Hans bij met zijn jaarlijkse mestbankaangifte, de mestverwerking en andere mestbankadministratie.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten