Sloop en oprichting stallingen

In 2011 verzorgde DLV de aanvraag van een stalling voor weidedieren van Patrick Deriemaeker in Koksijde.

Specifiek voor deze bouwvergunning werd de sloop van bestaande stallen verkregen, aangevuld met het oprichten van een stal voor paarden, ezels en schapen. De stal bestaat uit 5 ingestrooide paardenboxen, een grote loopstal voor 12 schapen en 3 ezels en de nodige contourruimte. Bij het ontwerp van de stal werd zowel met de vigerende stedenbouwkundige als milieuwetgeving rekening gehouden.


 DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten