Overname vleesvee en uitbreiding bedrijf

De rundveehouder wilde vleesvee overnemen van een buurbedrijf. Tegelijk wilde zijn zoon bij in het bedrijf komen.

Economisch was het niet interessant om te lenen voor de overname van het vleesvee. We werkten een piste uit waarbij de rundveehouder het vee overkocht via een achtergestelde lening aan de overlater. De zoon kocht meteen een deel van het bedrijf van de vader via een lening met VLIF-vestigingssteun. Daarna werd het geld van de achtergestelde lening onmiddellijk en renteloos afgelost.

DLV werkte een stappenplan uit, berekende de haalbaarheid en deed een rentabiliteitsstudie met motivering van de gevraagde lening. De kredietinstelling was op basis van het dossier bereid mee te gaan in de investering en gaf voordelige voorwaarden.

Het bedrijf werd om een aantal redenen omgevormd naar een vennootschap. Omwille van het specifieke karakter van het bedrijf opteerden we voor een landbouwvennootschap.

DLV begeleidde ook het milieuvergunningsdossier en de voorjaarsadministratie voor de veehouder. Bovendien is er ook een hoeveslagerij aanwezig. Ook daar gaf DLV het nodige advies in verband met voedselveiligheid en FAVV.

Ook de overlater van het vleesvee deed beroep op DLV, om zijn pensionering voor te bereiden. Hij wilde echter de akkerbouwtak behouden en ook zijn kinderen wilden, weliswaar in bijberoep, meewerken. Ook pacht was een hot item in dit dossier. Er werd echter een goeie oplossing gevonden, zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker. Ook de successieplanning werd al voorbereid in dit dossier.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten