Oude hoeve wordt woning

Het omvormen van een hoeve naar een residentiële woning kan niet zonder vergunning. In Wijtschate werd in samenwerking met DLV een oude hoeve omgevormd naar particuliere woning. Hierbij zorgde DLV voor een begeleiding van A tot Z. De aanvraag werd onder meer gemotiveerd aan de hand van de integratie van de gebouwen, de functionele en ruimtelijke inpasbaarheid en een duidelijke berekening van het woonvolume.

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Aanvraag vergunningen en motivering

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten