Nieuwe loods en weegbrug voor akkerbouwbedrijf

Vlak op de grens met Nederland, in de regio Moerbeke-Waas, ligt het akkerbouwbedrijf van de familie Fruytier. Sinds 2021, toen zoon Thijs mee instapte in het bedrijf van zijn ouders Renaat en Isabelle, baten ze het bedrijf uit als de vennootschap Fruytier CommVLO.

Het familiebedrijf focust zich voornamelijk op aardappelen, aardappelpootgoed, uien en suikerbieten. Daarnaast hebben ze ook een beperkt aantal vleesvee waarvoor granen, maïs en gras geteeld worden als ruwvoeder voor het vee. Op het bedrijf is een hoevewinkel aanwezig waar buurtbewoners en passanten terecht kunnen voor o.a. aardappelen, ajuinen en andere landbouwproducten.

Om klaar te zijn voor de toekomst wou de familie Fruytier uitbreiden met een nieuwe loods, hiervoor deden ze beroep op DLV. De realisatie van het project verliep echter niet zonder slag of stoot, de loods moest immers gebouwd worden in valleigebied, wat valt onder ‘ruimtelijk kwetsbaar gebied’. Om het perceel met de nieuwe loods te bereiken, was er een overbrugging van de waterloop nodig, waarvoor een machtiging werd aangevraagd bij het polderbestuur. 

Onze adviseurs gingen aan de slag met de omgevingsvergunning voor de nieuwe uien- en aardappelbewaarloods, zowel het bouw- als milieuluik werden grondig onderbouwd. Daarnaast werd ook een weegbrug voorzien in de overbrugging van de waterloop en een bovengrondse hemelwateropslag voor het besproeien van de teelten tijdens langdurige droge periodes.

Op fiscaal vlak stonden we de familie bij met de aanvraag van hun VLIF-investeringsdossier, waaronder o.a. de optimalisatie van de steun en het indienen van de betalingsaanvraag voor de nieuwe loods, het waterbassin voor regenwateropvang en de weegbrug.

In de loods werd enerzijds ruimte voorzien voor stalling van de machines en anderzijds voldoende ruimte voor de bewaring van de oogst en het inschuren van de aardappelen en uien. De bewaring gebeurt in de 6 voorziene koelcellen, waar plaats is voor 450 ton aardappelen of 378 ton uien per koelcel. 


Kom hier meer te weten over het bedrijf.


DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Nieuwe omgevingsvergunning bouwluik: bouwen van een nieuwe uinen- en aardappelbewaarloods, bouwen van een weegbrug in de overbrugging van de waterloop, bovengrondse hemelwateropslag (lagune met zeil)

  • Nieuwe omgevingsvergunning milieuluik: hernieuwing voor onbepaalde duur en toevoegen bepaalde rubrieken (o.a. koeling van de aardappelen is vergunningsplichtig)

  • Aanvraag en begeleiding bij VLIF-investeringsdossier, optimalisatie van de steun en indienen betalingsaanvraag voor de nieuwe loods, waterbassin voor regenwateropvang, weegbrug, kisten, …


Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten