Interview Hoevevlees Casier: een ecologisch verhaal

In het West-Vlaamse Merkem-Houthulst liggen de varkensstallen met mestverwerking en bijhorende hoevewinkel van de familie Casier. Het familiebedrijf werd eind jaren ’60 opgericht door Daniël Casier. In 1991 namen zoon Kris en schoondochter Els het bedrijf over. Al enkele jaren doen zij beroep op de diensten van DLV, een goede reden om wat dieper in te gaan op hun verhaal.

Vandaag baten Kris en Els een gesloten varkensbedrijf uit met mestvarkens en zeugen, waar de varkens worden geboren en opgekweekt. Ze proberen de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden, dit in het voordeel van mens en dier. Hoe ze dat doen, vragen we aan Kris!


Jullie hebben doorheen de jaren verschillende investeringen gedaan om in te zetten op dierenwelzijn. Hoe zijn jullie op deze visie gekomen?

“In de eerste jaren deden we enkele vernieuwingen in de bestaande stallen, maar al snel zagen we dat oude stallen nooit dezelfde resultaten kunnen geven als nieuwe stallen. Toen we een kleine uitbreiding van 200 mestvarkens realiseerden, bleek dat de resultaten van deze stal niet te vergelijken waren met die van een oude stal.

Op dat moment hebben we besloten om alle oude mestvarkensstallen te vervangen door nieuwe stallen met compartimenten en plafondventilatie om een betere gezondheid voor de dieren te creëren.”


Zorgt deze extra ruimte effectief voor gezondere varkens?

“Men zegt wel eens dat leegstand de beste ontsmetting is, en dat klopt. Daarbij geven gezonde dieren uitstekende resultaten. In 2008 hebben we een uitbreiding gedaan met 430 zeugen. Opnieuw met het 5-wekensysteem om leegstand te kunnen handhaven, zowel in de kraamstal als in de boxen. Zo groeide de overtuiging dat veel plaats niet alleen beter is voor de dieren, maar ook voor de portefeuille. Een win-win dus voor zowel de boer als het varken. Door varkens te dicht bij elkaar te steken, krijg je als boer immers meer werk en extra kosten.”


En toen kregen jullie ook het label van ‘beter leven’. Hoe heeft dat de aanpak beïnvloed?

“Toen de vraag kwam om in ‘beter leven’ te stappen, waren we algauw overtuigd dat het voor de dieren des te beter is om ze meer plaats en afleiding te geven, en dat dit op zijn beurt ook betere resultaten zou opleveren. Door deze gegeven meerprijs zijn extra investeringen om bijkomende stallen te plaatsen en de bestaande mestvarkensstallen te voorzien van plateau’s, beter te verantwoorden. De extra ruimte voor de varkens bezorgt ons wel wat extra kuiswerk, aangezien er x-aantal m² meer nodig is voor hetzelfde aantal varkens. Wat de verkoop betreft in onze hoevewinkel, die is niet meteen gestegen door het label.”


Om het label te behalen, hebben jullie heel wat structurele wijzigingen moeten uitvoeren zoals de nieuwe stallen, het afleidingsmateriaal enz. Dit moet een grote investering zijn geweest. Kan je uitleggen waarom de investering het waard was naar de toekomst toe?

“Naar onze mening moeten we beseffen dat wij bij de meest welvarendste bevolkingsgroep behoren. De bevolking hier ligt er niet van wakker om bv. 6,60 euro/kg te betalen voor gehakt  i.p.v. 6,50 euro/kg. Ze hechten meer belang aan de kwaliteit van het vlees, ze vinden het belangrijk dat de dieren goed behandeld zijn geweest enz.”


Naast de inzet op het dierenwelzijn, beschikken jullie sinds 2013 ook over een biologische mestverwerking. Uit welke beweegreden hebben jullie beslist om van start te gaan met deze mestverwerking?

“Na de uitbreiding van de mestvarkens met 2700 stuks, had ik een drieasser van 25T gekocht om de mest zelf te transporteren naar externe mestverwerkingen. Als je zelf aan het stuur zit, besef je sneller dat daar enorm veel tijd in kruipt en dat het als het ware verloren werk is. Daarop besliste ik om een kleine verwerking op de hoeve te zetten, zodat ik alles zelf kan verwerken. Daarom hou ik ook graag alles op één bedrijf, zowel de zeugen als de mestvarkens.”


De afgelopen jaren is jullie bedrijf enorm gegroeid, maar hoe ziet de toekomst eruit?

“Wij hopen natuurlijk op een opvolger, maar momenteel is dit nog een groot vraagteken. Binnen 10 jaar word ik 60 jaar, als er tegen dan geen opvolger is, zullen we genoodzaakt zijn om het bedrijf te verkopen aan derden.”


*Meer over het Beter Leven keurmerk: Beter Leven komt overgewaaid uit Nederland. Met dit keurlabel wil de dierenbescherming consumenten wijzen op de levenskwaliteit die een dier heeft gehad. Sinds de start in 2007 is de populariteit voor het label alleen maar gegroeid.


Wat deed DLV?

Al enkele jaren doet de familie Casier beroep op de diensten van DLV. Zo gingen we eerder al aan de slag met de vergunningen (bouw en milieu) en de bijhorende studies zoals MER, geurstudie enz. Ook de aftoetsing t.o.v. de Europese BBT-studie en de driejaarlijkse Decretale MilieuAudit, vielen reeds onder onze zorgen. Daarnaast bieden we jaarlijks begeleiding bij de mestbankadministratie voor het varkensbedrijf en de mestverwerking,  en bekijken we de aanvraag en opvolging van de NER-MVW. Eerder werkten we al mee aan de realisatie van Hoevewinkel Casier. Je kan het resultaat hier bekijken. 


Wil je zelf starten met een nieuw project in je varkensbedrijf? Contacteer ons! Samen bekijken we de mogelijkheden voor jouw bedrijf!

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten