Extra geurmaatregelen leveren vergunning op voor biggenstal

Op basis van geur vroeg de vergunningverlenende overheid om extra milderende maatregelen te nemen. Met de begeleiding van DLV kon het bedrijf De Maaien bvba hun nodige uitbreiding met biggenstal aanvragen. 

De exploitant had al een vergunning voor 2 varkensstallen van elk 2990 vleesvarkens. Ook die vergunningen werden in het verleden door DLV begeleid. Hiervoor werd een uitvoerig MER-rapport opgemaakt waarin alle effecten onder de loep werden genomen.

Aangezien de dieren op een leeftijd van 3.5 weken aangevoerd zullen worden op het bedrijf was er echter nog ruimte tekort. Vandaar heeft de exploitant ervoor gekozen om een uitbreiding met biggenstal aan te vragen. Op basis van geur vroeg de vergunningverlenende overheid om extra milderende maatregelen te nemen. Een combiwasser werd daarom op de biggenstal geplaatst. Om de effecten verder te reduceren werd de uitgaande stallucht van één vleesvarkensstal en van de biggenstal na de wasser verticaal gestuurd. Hierdoor komt de stallucht eerst in contact met de verse buitenlucht waardoor een verdunningseffect optreedt en de neerslaande geurconcentratie gereduceerd kon worden. Om deze luchtbehandeling te kunnen realiseren wordt de stallucht via de mestkelders afgezogen en richting de luchtwasser gestuurd.

DEEL DIT BERICHT:

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten