Eerste Air Pathogen Free (APF) zeugenbedrijf met virusfilter

Op dit zeugenbedrijf werd een nieuwe zeugenstal gebouwd met plaats voor 1806 zeugen, 488 opfokzeugen en 512 vleesvarkens. De stal is voorzien van een gesofisticeerde brijvoerinstallatie en een houtsnipperkachel. De dieren zitten in één grote stal, voorzien van een chemisch luchtwassysteem.

Het is het eerste Air Pathogen Free (APF) zeugenbedrijf met virusfilters. Door de combinatie van virusfilters en een SPF-beleid wordt getracht om de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Enerzijds voor het welzijn van de dieren en anderzijds om het antibioticaverbruik te minimaliseren.

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • de begeleiding bij het opstellen van het MER-rapport

  • het verkrijgen van de bouwvergunningen voor de zeugen + biggen + brijvoerkeuken

  • de aanvraag van de milieuvergunning voor zeugen + biggen + brijvoerkeuken

  • advies over de energietoepassingen op het bedrijf

  • de opvolging van het NER- en het VLIF-dossier

  • de administratieve ondersteuning

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten