Bedrijf met meer dan 200 runderen toch mogelijk in woongebied

Normaal gezien kan je voor een bedrijf met meer dan 200 runderen nooit een vergunning krijgen als dat in woongebied ligt. Dankzij een stevige motivering door DLV liet de overheid die uitbreiding toch toe mits een aantal strikte voorwaarden. 

Toen de zoon het bedrijf van zijn ouders overnam, wou die van 200 naar 279 runderen gaan (weliswaar binnen de bestaande gebouwen). Aangezien in de Vlarem staat dat meer dan 200 runderen normaal gezien niet kunnen in woongebied nam de klant contact op met DLV. Wij stelden een goed gemotiveerde afwijkingsaanvraag op en dienden die in bij de minister. Hierin werd beschreven en gemotiveerd waarom die uitbreiding noodzakelijk was. Weliswaar onder voorwaarden, maar de afwijking werd wel degelijk verleend waardoor een uitbreiding van de milieuvergunning mogelijk was.

DEEL DIT BERICHT:

Wat deed DLV?

  • Afwijkingsaanvraag

Wens je meer info? Contacteer ons voor een voorstel.

Contacteer ons voor meer info!

Recente projecten