Aardappelbedrijf Herman Bax: ultramoderne opslagplaats

Deze realisatie is een nieuwe duurzame aardappelbewaarplaats van 3.500 vierkante meter groot, goed voor de opslag van 7.000 ton aardappelen, met centrale laad- en losruimte én voorzien van een energie-efficiënte ventilatietechniek.

Korte historiek van het bedrijf

In 1984 neemt Herman Bax de boerderij van zijn ouders over en zet daarbij een familietraditie voort die generaties teruggaat.  Het gaat om een gemengd bedrijf met de nadruk op melkvee. Doorheen de jaren krijgt akkerbouw een groter aandeel en vanaf 2005 wordt de focus helemaal verlegd naar de aardappelteelt. Herman investeert in moderne aardappelschuren waaraan in 2013 de laatste hand wordt gelegd.

Verwoestende brand

In september van datzelfde jaar legt een verwoestende brand de schuren compleet in de as. De hele installatie voor het inschuren en bewaren van de aardappelen gaat in de vlammen op. Ondanks deze zware tegenslag besluit Herman niet bij de pakken te blijven zitten. Met de steun van de gemeente Ravels en hulp van vele bereidwillige handen wordt de oogst toch binnengehaald. De gerooide aardappelen worden tijdelijk opgeslagen in een van de voormalige legerhallen in Weelde-Statie.

Nieuwe start

Al snel liggen er plannen op tafel om de schuur opnieuw op te bouwen.  In 2014 is de doorstart een feit en neemt Herman de nieuwe schuur in gebruik. Op 19 september 2015 zet het bedrijf de deuren wagenwijd open voor iedereen die een modern aardappelbedrijf eens van dichtbij wil bekijken. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten