Wateraangifte

Voor de aangifteplicht wordt er een onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers en kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn vooral gezinnen, kleine bedrijven, kortom een gefactureerd waterverbruik van minder dan 500 m³/jaar of een eigen waterwinning met pompcapaciteit van minder dan 5 m³/uur. Grootverbruikers zijn vooral bedrijven, landbouwers,… met een gefactureerd waterverbruik van minstens 500 m³/jaar of een eigen waterwinning met pompcapaciteit van minstens 5 m³/uur. Zij dienen elk jaar een aangifte van hun waterverbruik in te dienen. 

Daarnaast worden er ook in bepaalde gevallen heffingen opgelegd op de waterverontreiniging en op de waterwinning. Wij kijken graag eens jouw factuur na om na te zien of er geen onterechte heffingen worden aangerekend.


Onze expertises