Verharding

Wat is verharding? Verharding is iedere vorm van materiaal dat zich op of in de grond bevindt en de bedoeling heeft om er te blijven liggen. Voorbeelden van verharding zijn: Beton, asfalt, klinkers, kiezelsteentjes, betonpuin, grasdallen, rubberen matten, … 

Verharding kan waterdoorlatend of niet-waterdoorlatend zijn. Beide verhardingen zijn stedenbouwkundig vergunningsplichtig. Afhankelijk van de ligging van de verharding moet voor niet-waterdoorlatende verharding wel een opvang van het water in een afzonderlijke voorziening gebeuren. 

In de regel is de aanleg van verharding vergunningsplichtig. Natuurlijk bestaan hierop wel vrijstellingen of uitzonderingen. Zo is de verharding noodzakelijk om toegang te nemen tot je gebouw vaak vrijgesteld.

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag moet ook aandacht besteedt worden aan de aanleg van verharding. Zeker bij zonevreemde dossiers is dit een extra aandachtspunt. Contacteer je DLV-adviseur hierover.


Onze expertises