Opmetingen

Om de bestaande toestand vast te leggen, wordt er vaak beroep gedaan op een landmeter. Dit is niet alleen om de perceelsgrenzen te bepalen, maar vaak ook om hoogtemetingen te doen op het terrein. Zodoende kunnen we een goede inschatting maken van de helling op het terrein, wat zeer belangrijk is naar afwatering toe.

Wanneer we beroep doen op de zonevreemde wetgeving en we bouwen binnen hetzelfde volume, dan moet ook het bestaand volume opgemeten worden. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde om van deze wetgeving gebruik te kunnen maken.


Onze expertises