Ondersteuning ontwerp

Vooraleer je een omgevingsvergunningsaanvraag kan indienen,  ga je door de ontwerpfase. Tijdens deze ontwerpfase staan wij de architect bij met raad en daad om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten. Ook de afstemming van de bouwplannen op de milieuplannen is zeer belangrijk en verdient de nodige aandacht.

Onder deze wettelijke vereisten verstaan we onder andere de hemelwaterverordening, de afstanden ten opzichte van de perceelgrenzen/buren/waterlopen, de overeenstemming met de gebiedsbestemming, brandveiligheid,…

Uiteraard speelt de inbreng van de aanvrager zelf hierin ook een zeer belangrijke rol. De aanvrager moet immers volledig overtuigd zijn van het ontwerp, voor dat deze ook effectief ingediend wordt.


Onze expertises