Milieu

Een belangrijk gegeven bij het houden paarden is het milieuaspect. Mede door het verwerken van mest en het gebruik van water, moet je met heel wat regelgevingen rekening houden. DLV helpt je met het correct opvolgen van de complexe voorwaarden die in de vergunningen worden opgelegd. Samen met jou zoeken we naar praktische, haalbare en milieuvriendelijke oplossingen om aan deze voorwaarden te voldoen. Ook voor de bijkomende opvolging die de milieuwetgeving vereist, bieden we ondersteuning. 

Onze expertises