Mestbalans

De nutriëntenbalans van een veehouder is een belangrijk controlemechanisme om na te gaan of de mestproductie op het bedrijf op een correct wijze werd afgezet of gebruikt. Hoeveel kan ik op mijn eigen land gebruiken, hoeveel mest moet ik verplicht verwerken, of hoeveel mest moet ik nog afzetten om mijn balans sluitend te krijgen?

DLV berekent tussentijds de mestbalans en stuurt bij waar nodig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een handig softwarepakket, “EasyMAP”. Deze tool werd door DLV speciaal ontwikkeld om de mestboekhouding doorheen het jaar op te volgen, de mestverwerkingsplicht te bepalen en te waarschuwen bij overschrijding van de NER’s (NutriëntenEmissieRechten). Deze informatie kan uiteindelijk gebruikt worden om de mestbankaangifte in het voorjaar correct en efficiënt in te vullen.


Onze expertises