Logies

Indien je logies wenst te verhuren dan ken je het gebouw geheel of gedeeltelijk de hoofdfunctie verblijfsrecreatie toe. Indien dit niet de bestaande functie van het gebouw is, moet je een functiewijziging aanvragen. Denk hierbij aan de opstart van een Bed&Breakfast, hostel, hotel, vakantiewoning, Airbnb, … 

Bijgevolg zal je voor dergelijk project een omgevingsvergunningsaanvraag moeten indienen. Indien je deze functiewijziging niet aanvraagt, zal je géén toelating krijgen van de dienst Toerisme Vlaanderen om je logies uit te baten. 

Indien je ook verbouwingswerken, een uitbreiding, een wellness of een parking voorziet bij de logies, dan neem je dit best meteen mee in de vergunningsaanvraag. 

Van zodra je jouw vergunning verkregen hebt, kan je de toelating vragen aan de dienst Toerisme Vlaanderen om je uitbating te starten. Hiervoor dien je nog een brandveiligheidsattest voor te leggen alsook aangeven of je gebruik wenst te maken van de comfortclassificatie. DLV assisteert je hier graag bij!


Investeren na corona: wat zijn de mogelijkheden voor toeristische logies? Onze adviseurs gaven recent meer uitleg tijdens een reeks infomomenten. Meer weten?

Download onze whitepaper 


Onze expertises