Hemelwatertoets

Bouwdossiers die ingediend werden na 1/1/2014 moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Dat houdt in dat je verplicht bent om een citerne te plaatsen om hergebruik van regenwater te stimuleren. 

Bij een bouwdossier wordt dan ook standaard een hemelwatertoets opgemaakt. 


Onze expertises