Haalbaarheid

Welk bouwproject je ook start, het is altijd belangrijk om de haalbaarheid ervan grondig te onderzoeken.

Legale haalbaarheid

Bij de opstart van een nieuw project wordt vooreerst de LEGALE haalbaarheid afgetoetst.

Op basis van een doorgedreven check onderzoeken wij voor jou of het beoogde project haalbaar is in functie van de vigerende wetgeving. 

Tevens wordt gezocht hoe het project kan geoptimaliseerd worden om het te laten voldoen aan de wetgeving.Volgende zaken worden afgetoetst:

  • Verbods- en afstandsregels Vlarem II

  • Impact op natura 2000 gebieden (PAS-wetgeving)

  • Toetsing van het geurkader

Dit is van uiterst belang om een project te laten slagen.


Economische haalbaarheid

Eens we zekerheid hebben verworven over de praktisch en legale haalbaarheid, wordt op vraag van de klant afgetoetst of het beoogde project economisch en financieel haalbaar is.

Daartoe wordt een bedrijfsspecifieke rentabiliteitsstudie opgemaakt welke alle karakteristieken van het bedrijf correct in beeld brengt.

De kritische opbrengstprijs van de diverse takken wordt berekend en wordt weggezet tegen een lange-termijn-voorspelling om de haalbaarheid van het project in te schatten.

Bij sterk fluctuerende speculaties/takken kan zelf overgegaan worden naar de opmaak van een cash-planning om te kijken of ten allen tijde kan voldoen worden aan alle verplichtingen richting bancaire partners en leveranciers.


Onze expertises