Geur

Geurmodelleringen werden in het leven geroepen om te kunnen inschatten welke impact een bedrijf zal hebben op vlak van geur naar de omgeving toe. Met behulp van de geursimulaties kan afgetoetst worden of aan het geurkader voldaan wordt. Deze studie dient in de meeste gevallen aangeleverd te worden wanneer er een uitbreiding aangevraagd wordt door een varkens-, pluimvee- of mestkalverenbedrijf. 

Aan de hand van deze simulaties kunnen de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf op vlak van geur nagegaan worden. Deze studie kan een maatstaf zijn om de strategie van je bedrijf verder uit te stippelen. Hiermee kan tevens afgetoetst worden welke maatregelen er nodig zijn om je uitbreidingsplannen mogelijk te maken en te vermijden dat je project een aanzienlijke invloed op de omgeving zal hebben. Anderzijds is deze studie een document dat je vergunningsaanvraag bijkomend kan ondersteunen. 

Wij kunnen jou begeleiden met deze simulaties en het uitstippelen van de verdere strategie.


Onze expertises