Bouwen

Het bouwen van een nieuwe constructie kan niet zomaar. Je hebt bijna altijd een vergunning nodig. Spreek je nog over de bouwvergunning? Die tijd is reeds voorbij. Dit heet nu de omgevingsvergunning, waarbij zowel het aspect bouw als het aspect milieu aan bod komen. 

Het aspect bouwen betreft zowel:

  • het optrekken of plaatsen van een constructie zoals bijvoorbeeld een stapmolen;

  • het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat zoals bijvoorbeeld een schuilhok;

  • het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie zoals bijvoorbeeld een stal;

  • het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw bv. van landbouw naar dierenpension.

Dit betekent dat het plaatsen van een schuilhok, het bouwen van een nieuwe stal, het verbouwen tot stalling of binnenpiste en het plaatsen van een stapmolen (al dan niet overdekt) bijna altijd vergunningsplichtig zijn. Ook de aanleg van (niet-)waterdoorlatende verharding en zandbeddingen voor een piste of renbaan is vergunningsplichtig. 
Elk bouwproject wordt geconfronteerd met verplichtingen en berekeningen. Die moeten allemaal op elkaar afgestemd worden want de ene keuze heeft invloed op de andere. De locatie waar je gaat bouwen, het ontwerp, de brandvoorschriften, de uitvoering waaraan de materialen moeten voldoen… het zijn maar enkele zaken waarmee je van bij de start rekening moet houden. Zo niet, krijg je misschien geen omgevingsvergunning en kunnen de kosten aanzienlijk oplopen!

Laat je van in het begin dan ook goed adviseren. 

Onze expertises