Trading Companies

Omdat individuele land- en tuinbouwondernemingen vaak niet voldoende groot zijn om hun prijsrisico individueel af te dekken op de termijnmarkt, zoals bij melk of voeder, zijn onder leiding van DLV afgelopen jaren al enkele succesvolle Trading Companies opgestart. Binnen deze Trading Companies worden individuele ondernemers gegroepeerd om samen de afzet en aankoop van een deel van hun grondstoffen veilig te stellen via zowel contractwerking op de fysieke markt als op de grondstoffen termijnmarkt. Voor de melkveesector is er de Milk Trading Company (MTC) waar gewerkt wordt met termijncontracten die via de beurs worden verhandeld. Voor de fruittelers, met name de perentelers, is binnen de Agro Trading Company (ATC) de Fruit Trading Company (FTC) opgericht waarvoor een voorwaarts marktsysteem is opgezet dat zorgt voor indekking tegen prijsvolatiliteit en extreme prijzen van de fysieke markt voor conference peer. Via de Pig Trading Company (PTC) krijgen de leden inzicht in de marktwerking en risicobeheer via het voor hen opgezette marktsysteem voor voeder en varkensvlees.

Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen