Studies

Steeds vaker moeten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning diverse studies opgemaakt worden om de impact van een geplande exploitatie te kunnen inschatten. Met een computermodel, het impactmodel, gemaakt door de overheid, modelleren we de diverse effecten van onze veehouderijen. Hierbij worden concentraties (ammoniak, geur en stof) gemodelleerd die het bedrijf veroorzaakt. Zo kan er afgetoetst worden aan de wettelijke kaders of de hinder binnen een aanvaardbaar niveau blijft. Door onze expertise van het modelleren, kunnen wij oplossingen zoeken voor de exploitaties waarbij we niet kunnen voldoen aan de vooropgestelde normen. Hier houden wij steeds rekening met wat praktisch en economisch haalbaar is voor onze veehouder. We proberen op een eerlijke, praktische en probleemoplossende manier een duidelijk advies te formuleren omtrent de plannen van onze veehouders.

Lees meer over onze studies.

Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen