Stof

Elke diersoort zorgt voor de vorming van een bepaalde hoeveelheid stof. Dit is tevens afhankelijk van de huisvestingssysteem van de dieren. Aan de hand van verschillende inputparameters kan een stofmodellering gebeuren. Hiermee kan gesimuleerd worden in hoe verre het stof zal neerslaan en of er eventueel milderende maatregelen raadzaam zijn. 

Naargelang het type bedrijf dat je uitbaat vraagt de vergunningverlenende overheid een bijkomende studie waarin het hele stofverhaal beschreven en afgetoetst wordt. Deze info wordt vervolgens meegenomen ter ondersteuning van de aanvraag, indien relevant. 

DLV kan je begeleiden met het opmaken van deze studie.


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen