Wonen of ondernemen op het platteland

Opvolging voorwaarden

Voorwaarden hebben tot doel het aangevraagde vergunbaar te maken door maatregelen op te leggen waardoor verenigbaarheid kan worden bereikt met de geldende stedenbouwkundige voorschriften of de goede ruimtelijke ordening. Er is slechts sprake van een vergunde constructie wanneer de opgelegde voorwaarden werden nageleefd, de voorwaarden maken dus integraal deel uit van de vergunning. Het is dus van cruciaal belang dat aan de opgelegde voorwaarden integraal wordt voldaan. Met DLV heb je een partner aan je zijde die dergelijke voorwaarden niet uit het oog verliest en er voor zorgt dat ook hieraan voldaan wordt.

Recente projecten voor Wonen of ondernemen op het platteland

Onze doelgroepen