Wonen of ondernemen op het platteland

Opmetingen

Als je als niet-landbouwer woont of onderneemt op ’t platteland beschouwen ze je onroerend goed als zonevreemd. Zo mag je je gebouwen veelal enkel verbouwen en herbouwen binnen bestaand volume en moet het gebouw bij een herbouw voor minstens 75% overlappen met de bestaande inplantingsplaats. Een opmeting van de bestaande toestand is dus zeer belangrijk vooraleer nieuwe plannen worden opgemaakt. DLV kan dergelijke opmetingen snel en correct uitvoeren. Verder kunnen wij aan de hand van deze opmeting ook de bestaande toestand uittekenen, het uitwerken van voorontwerpen en opmaken van uitvoeringstekeningen.

Recente projecten voor Wonen of ondernemen op het platteland

Onze doelgroepen