Omgevingsvergunning

Vroeger was er sprake van de milieuvergunning enerzijds en de bouwvergunning anderzijds, dit is nu verleden tijd. Beide werden namelijk gebundeld in de omgevingsvergunning. 

Als paardenhouder ben je al snel vergunningsplichtig door de opslag van dierlijke mest, dit al vanaf 10m³, of het stallen van meer dan 3 bedrijfsvoertuigen. Vaak is een melding reeds voldoende, maar dit mag niet uit het oog verloren worden. 

DLV biedt je administratieve ondersteuning aan voor de aanvraag en opvolging van jouw omgevingsvergunning. Dit vanaf de start van de aanvraag tot de opvolging van de effectieve indiening. 


Recente projecten voor Paardenhouders

Onze doelgroepen