Wonen of ondernemen op het platteland

Mest

Of je al dan niet aangifteplichtig bent bij de mestbank, hangt af van verschillende voorwaarden. Onder andere van de hoeveelheid geproduceerde fosfor uit dierlijke meststoffen, de hoeveelheid opgeslagen fosfor uit dierlijke mest, het aantal hectare landbouwgrond/permanent overkapte landbouwgrond of het aantal hectare groeimedium.

Heb je twijfels over jouw aangifteplicht? DLV helpt je graag verder!

Recente projecten voor Wonen of ondernemen op het platteland

Onze doelgroepen