Hernieuwing

Sinds februari 2017 zijn we over gegaan naar de omgevingsvergunning. Indien nieuwe vergunningen worden afgeleverd worden deze in het kader van een belangrijke investering, in het kader van een overname of in het kader van een aflopende milieuvergunning vergund voor onbepaalde duur. 

Zo lang je bestaande vergunning echter nog niet werd omgezet naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur heeft je vergunning dus nog een eindtermijn en dient deze tijdig hernieuwd te worden. Tussen de 4 jaar en 3 jaar voor het verval van de vergunning kan een omzetting gevraagd worden naar onbepaalde duur. Let wel deze omzetting kan alleen gevraagd worden wanneer voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden. Andere vergunningen kunnen hernieuwd worden via de gewone vergunningsprocedure. Dit kan opgenomen worden twee jaar tot een jaar voor verval van de vergunning.


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen