Energie

Veel activiteiten in de landbouwsector zijn energie-intensief: ventilatie, luchtwassers, koelcellen, stal- en kasverwarming, pompen allerhandeā€¦

Het energieverbruik en bijhorende kost behoren niet tot de focus van de landbouwer en worden daarom vaak onvoldoende opgevolgd. Niettemin kan er op deze posten meestal heel wat bespaard worden, een energieaudit of screening van de energiecontracten wijst daar de weg.Ā 

Daarnaast zijn er op een landbouwbedrijf veel mogelijkheden om zelf energie te produceren. DLV pluist voor jou uit wat er technisch optimaal is en welke ondersteuningsmechanismen er mogelijk zijn. Ten slotte is DLV ook je partner indien er een energieplan of -studie dient opgesteld worden in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen