Asbestinventaris

Voor alle werkgevers is het bij wet verplicht om een asbestinventaris te hebben voor de gebouwen waarin het personeel tewerkgesteld wordt. Dit vanaf er 1 werknemer in dienst is. Hetzelfde geldt ook wanneer er 1 seizoenarbeider tewerkgesteld wordt.

Binnenkort zal men ook verplicht worden om een asbestinventaris te hebben bij de verkoop van gebouwen die opgericht werden voor 2001. Tegen 1 januari 2032 moet élke eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 over een asbestinventaris beschikken.

Je kan bij DLV terecht om een asbestinventaris op te stellen.


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen