Aanvraag VLIF en andere subsidies

VLIF

Land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op de subsidies van het Vlaams LandbouwInvesteringsFonds (VLIF) voor het realiseren van een bedrijfsovername of bij investeringen. De Vlaamse overheid voorziet in verschillende vormen van steun, maar de twee belangrijkste zijn de VLIF-vestigingssteun en de VLIF-investeringssteun. DLV voorziet volledige begeleiding bij de opmaak van je VLIF-aanvraag en tracht voor jou de VLIF-subsidies te optimaliseren, zodat je maximaal gesteund aan je overname of investering kan beginnen. We begeleiden verder je VLIF-dossier en verzorgen ook het opladen van facturen en het indienen van de betalingsaanvraag tot de uiteindelijke beslissing.

Andere subsidies

DLV biedt ook ondersteuning bij de aanvraag en de opmaak van een dossier voor de volgende subsidies:

  • Rampenschade: aanvraag schadevergoeding rampenfonds

  • Subsidie brede weersverzekering

  • Begeleiding maatregelen flankerend beleid IHD/PAS

  • Kapitaalschade- en gebruikerscompensatie bij RUP


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen