Aangiftes

Naast de vele werkzaamheden op het bedrijf, is het voorjaar ook de periode voor de landbouwer om zich in orde te stellen met heel wat administratie, denk maar aan de mestbankaangifte, de verzamelaanvraag, de wateraangifte en eventueel het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). 

Al jarenlang biedt DLV haar diensten aan om landbouwers te ondersteunen in deze voorjaarsadministratie. Met een up-to-date kennis van alle mogelijke wettelijke en administratieve wijzigingen kan DLV instaan voor een correcte aangifte van je bedrijfsactiviteiten. Het te laat of niet correct indienen, kan namelijk belangrijke financiële gevolgen hebben (boetes, onvoldoende uitbetaling van betalingsrechten, verhoogde waterfactuur, etc.).

Door alle voorjaarsadministratie samen te nemen, krijgt DLV een goed zicht op je bedrijf en kan proactief worden ingespeeld op alle wettelijke verplichtingen. Zo kan bij het invullen van de verzamelaanvraag al meteen nagegaan worden als aan het doelareaal vanggewassen volgens MAP6 voldaan kan worden.


Recente projecten voor Land- en tuinbouwers

Onze doelgroepen