Actualiteit

31/01/2020: deadline bevestiging status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit​

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun status als geregistreerd gebruiker te bevestigen. 
Alle reeds geregistreerde gebruikers kregen eind november via mail hiervoor een herinnering toegestuurd. De bevestigingstermijn loopt nog tot en met 31 januari 2020.

Lees meer

Call groene warmte

De Vlaamse Overheid stimuleert nieuwe projecten rond groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaanproductie. Elk jaar wordt er een oproep gedaan om projecten voor te stellen, de zogenaamde “call groene warmte”. Het is de verwachting dat ook dit voorjaar een nieuwe call georganiseerd zal worden.

Lees meer

Een eigen windmolen op je bedrijf?

Denk je dat een kleine/middelgrote windmolen wel potentieel heeft op je site, maar toets je dit liever ook af bij een onafhankelijk expert? DLV begeleidt jou in het volledige traject, van een haalbaarheidsstudie tot het verkrijgen van overheidssteun en de omgevingsvergunning.

Lees meer