Milieu & mest

“DLV loodste mij door het doolhof van wetten en regels. Zo kon ik mijn project realiseren!”

  Je werkt, woont of leeft op ’t platteland. Dan heb je zeker al te maken gehad met de strenge regels en wetten die er gelden. Denk maar aan de strenge mestafzetregels en de milieumaatregelen door de aanwezigheid van hindergevoelige gebieden.

  Op het platteland gelden heel wat regels en verplichtingen voor diegenen die er iets willen ondernemen. Een correcte en nauwgezette opvolging zijn dus belangrijk. Want met kennis en de juiste strategie, zijn er wel degelijk mogelijkheden.

  Je doet dus beroep op een partner die thuis is op ’t platteland, die alle details van de wetgeving kent maar die ook weet hoe je de verplichte administratie best regelt. Een partner die met je meedenkt en mee onderneemt. Die partner heb je net gevonden in DLV. Wij zijn net als jij, thuis op ’t platteland!

DLV heeft ruim ervaring in milieuaspecten, mestverplichtingen, mestadministratie en mestverwerking 

Je hoeft dus maar één partner te kiezen voor alle milieustudies en milieubegeleiding. Samen met jou organiseren wij de milieuadministratie, berekenen tussentijds of de mestbalans nog in orde is, en sturen bij waar en wanneer nodig. Speciaal om al deze berekeningen en administratie te vergemakkelijken, ontwikkelden wij easyMAP , een erg handig mestadministratiepakket.

Bovendien kijken we proactief naar de mestverwerkingsnoden, de productierechten zoals de Nutriënten Emissie Rechten (NER’s) en de betalingsrechten. Onze klanten vinden het aangenaam om een vertrouwenspersoon te hebben waarop zij altijd beroep kunnen doen.

Wij hebben specialisten in:

  • akkerbouw en veeteelt
  • de paardenhouderij
  • fruitteelt en glasgroenten
  • recreatie en hoevetoerisme

  Uiteraard kan je DLV ook inschakelen voor 1 specifieke studie of dienst. Alle milieu- en mest gerelateerde diensten vind je hieronder.

  Klik op een dienst om er meer uitleg over te krijgen. Of contacteer ons meteen met je concrete vraag.

Terug naar het overzicht van onze diensten.

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?