Realisaties

Zonevreemde nieuwbouw

Nieuwbouw

Op de plaats van een oud hoevetje kwam deze zonevreemde herbouw tot stand. DLV nam de juridische ondersteuning bij de bouwaanvraag op zich. Dit alles in samenwerking met architect Geert Berkein van Architectenburo Berkein.

Nieuwe quarantainestal en aanleg looppiste voor Picobello Horses

Rdd1778 - kopie

Bij Picobello Horses hebben we Parallel architecten ondersteund bij de bouw van een nieuwe quarantainestal voor paarden en de aanleg van een looppiste. Verder verzorgden we ook de milieuvergunning. Op heden verzorgen we de jaarlijkse voorjaarsadministratie en volgen we de mestafzet op.

Nieuwe paardenstal voor Vandewoestyne

1vdw stal recht

In samenwerking met architect Frederic Vanhoorn, bood DLV ondersteuning bij de stedenbouwkundige aanvraag. Daarnaast namen we ook de aanvraag voor de milieuvergunning op ons, begeleiden we de klant met de jaarlijkse voorjaarsadministratie en doen we de opvolging inzake de mestafzet

Hoeve wordt vakantiewoning

Keuvelhof gebouw

Om vakantiewoning ’t Klein Keuvelhof te realiseren, hielp DLV met de ondersteuning van de stedenbouwkundige aanvraag voor hoevetoerisme i.s.m. architect Peter Bovyn. Ook werd er een milieu- en logiesvergunning verkregen voor eigenaar Francis Beyne.

Restaurant in agrarisch gebied

Tomme goed 1 terras

Een restaurant in agrarisch gebied is normaal gezien niet mogelijk, maar aangezien de hoeve van José Vanbeselaere geïnventariseerd was als bouwkundig erfgoed, kon die nieuwe functie wel. DLV hielp met de juridische ondersteuning voor architect Peter Bovijn en de stedenbouwkundige motivering bij de bouwvergunningsaanvraag.

DLV verkrijgt de uitbreidingswens van Rens

20170906 165314

Onlangs verkreeg Rens de gevraagde milieuvergunning voor de uitbreiding van hun verwerkingscapaciteit. Een mooie kroon op de jarenlange samenwerking tussen Rens en DLV die hen begeleidt bij de uitdagende mestwetgeving.

Rundveebedrijf wordt professionele paardenhouderij

Lm 1voorkant

LM Stables was voorheen een rundvee-en paardenbedrijf dat werd overgenomen door kleinzoon Lorens Michielsen. Hij maakte er een paardenhouderij zonder manège-activiteiten van.

Charmette - Desselgem

20171011 1 charmette poort

Voor dit project stond DLV in voor de stedenbouwkundige aanvraag en de begeleiding van het dossier op administratief niveau waarbij een functiewijziging van erfgoedboerderij naar kantoor en een bijkomende woongelegenheid werd aangevraagd. Vandaag is bouwfirma MCS er terug te vinden, samen met een bijhorende woongelegenheid.

Uitbreiding moederdierenstal

Hans avonture stal langs graskant

Hans Avonture heeft recent een bijkomende moederdierenstal gebouwd. Hij ging van 16.000 slachtkuikenouderdieren naar 25.600 slachtkuikenouderdieren. DLV stond Hans bij in het opmaken van de geurstudie en het bekomen van de milieuvergunning. Daarnaast begeleidt DLV Hans in zijn jaarlijkse mestbankaangifte, de uitbreiding na bewezen mestverwerking en andere mestbankadministratie.

nieuwe legkippenstal met buitenbeloop - Steenhuyse Wingene

Img 3135

DLV verzorgde de aanvragen van de bouw- en de milieuvergunning voor de uitbreiding. Daarnaast ondersteunen we ook jaarlijks de voorjaarsadministratie van dit pluimveebedrijf.

extra geurmaatregelen leveren vergunning op voor biggenstal

Luchtwasser milieuvergunning biggenstal

Op basis van geur vroeg de vergunningverlenende overheid om extra milderende maatregelen te nemen. Met de begeleiding van DLV kon het bedrijf De Maaien bvba hun nodige uitbreiding met biggenstal aanvragen. 

nieuwe inplanting pluimveestal moederdieren

Stal moederdieren vergunning dlv

DLV mocht dit hele project van Pattyn LV begeleiden. Zowel het bouwluik als het milieuluik namen we volledig op. Met succes verkregen we een bouw- en milieuvergunning zodat zoon Jeroen Roelens aan de slag kon in dit mooie nieuwe bedrijf.

20-jarige strijd om vergunning kent positieve afloop dankzij tussenkomst van DLV

Logiedecreet camping douve westouter

Camping Douve geraakte 20 jaar geleden verwikkeld in een administratieve en juridische mallemolen. Door de tussenkomst van DLV raakte alles echter in een stroomversnelling en konden de nodige vergunningen toch verkregen worden. 

Totaalbegeleiding Hippo Agri: het huis van de bekendste paarden van Brugge

Dsc 4809

Voor dit prachtige project van Hippo Agri stonden we in voor het ontwerp, de vergunningsaanvraag, de opmaak van de meetstaat, de milieuvergunning én de werfopvolging.

klant van DLV kan eigen vlees verkopen in mooie hoevewinkel

Hoevewinkel casier agroverbreding hoevevlees

Klant Casier deed al vaak een beroep op de diensten van DLV. Zijn vleesvarkensstal kon uitbreiden dankzij tussenkomst van DLV, en de klanten kunnen op beide oren slapen voor de jaarlijkse administratie. Nu hadden ze al altijd de wens om zelf hun vlees te verkopen en met dit mooie project is dat werkelijkheid geworden. 

eerste SWAP contract tussen varkensproducenten en varkensvleesverwerker

Biggen lage versie

Dankzij het allereerste SWAP contract in de Benelux tussen varkensproducenten en een varkensvleesverwerker (Ter Beke) krijgen beide partijen een meer stabiele prijs. Gesprekken tussen beide spelers, op initiatief en onder begeleiding van DLV, hebben geleid tot het allereerste SWAP contract waarbij beide partijen hun prijs hebben vastgelegd voor een relevante hoeveelheid vlees voor het volledige jaar 2017.

paardenstal wordt vakantiewoning “Peirdestal”

Img 1769

In Pittem wou Jos Vandekerckhove een vakantieverblijf inrichten in een oude paardenstal. 

bedrijf met meer dan 200 runderen toch mogelijk in woongebied

Normaal gezien kan je voor een bedrijf met meer dan 200 runderen nooit een vergunning krijgen als dat in woongebied ligt. Dankzij een stevige motivering door DLV liet de overheid die uitbreiding toch toe mits een aantal strikte voorwaarden. 

Nieuwe geitenstal Lauryssen - Janssens

20161216 131556

Raf Lauryssen maakte zijn droom waar, en startte zijn eigen geitenbedrijf. Aangezien het om een nieuwe inplanting ging, was de komst van de geitenstal niet evident. Toch zorgde DLV met succes voor alle nodige vergunningen. Ook voor andere zaken deed Raf Lauryssen een beroep op DLV. 

gloednieuw tuinbouwbedrijf, gelegen op twee gemeentes, vergund

Serre tomaten vergunning

Primato is een jong en modern tuinbouwbedrijf voor tomaten. De serre is 13.5 ha groot en ligt zo op twee gemeentes. Bovendien was het terrein onontgonnen én watergevoelig (vlakbij de Itterbeek). Het vergunningstraject was daarom iets minder evident. Dlv organiseerde een positief bevonden projectvergadering met alle partijen (beide gemeentes, de provincie,...) en liet op die manier alles vlot verlopen. 

Uitbreiding varkensbedrijf

Vardeco uitbreiding varkensbedrijf milieuvergunning geur

Vardeco breidt uit tot een gesloten varkensbedrijf

Uitbreiding stal(len) slachtkuikenouderdieren

20160613 083358

Op het vermeerderingsbedrijf Poultry Vanraes worden slachtkuikenouderdieren gehouden. Om te kunnen groeien werd recent een uitbreiding in twee fases gerealiseerd. 

Planologisch attest voor Groenservice bvba

Planologisch attest groen service koning boudewijn

DLV zorgde voor het planologisch attest voor Groenservice bvba zodat dit groeiende bedrijf extra opslagplaats kon creëren in agrarisch gebied.

Uitbreiding melkvee en melkverwerking

Vooranzicht vernieuwde stal

Op de boerderij “De Witte Lelie” van de familie Van Houdt-Verelst in Wiekevorst verwerken Marc, Ingrid en Loes de koeienmelk tot onder andere hoeveijs, plattekaas, yoghurt, boter en rijstpap. 

‘t Kakelhof in Meer: nieuwe leghennenstal

Kakelhof 2

Een ervaren familiebedrijf heeft onlangs hun vijfde stal gebouwd. De familie Schalk heeft een eiergroothandel met meer dan 218 000 kippen. DLV verzorgde ook voor hen verschillende vergunningsaanvragen. Op 1 juli organiseren ze een opendeurdag zodat je de nieuwe stal en de uitgebreide eierautomaat eens kan gaan bekijken. Meer info vind je hier.

Verbouwen en herinrichten van een schuur tot feestzaal

20160914 143251

In 2014 werd in Tielt voor Rik Verwilst een bestaande schuur omgebouwd tot een feestzaal.

Pluimveestal Brecht Verstraete - Kruiseke

Img 0253

Brecht Verstraete is een jonge landbouwer die een beroep deed op DLV voor de volledige opstart van zijn project. Nadat er een geschikt rundveebedrijf was gevonden om over te nemen, onderzocht DLV de haalbaarheid hiervan met een screening van de geur- en ammoniakemissies. De locatie bleek te voldoen en de milieuvergunning werd overgenomen.

Eerste Air Pathogen Free (APF) zeugenbedrijf met virusfilter

Hpim5093

Op dit zeugenbedrijf werd een nieuwe zeugenstal gebouwd met plaats voor 1806 zeugen, 488 opfokzeugen en 512 vleesvarkens. De stal is voorzien van een gesofisticeerde brijvoerinstallatie en een houtsnipperkachel. De dieren zitten in één grote stal, voorzien van een chemisch luchtwassysteem.

Twee nieuwe vleeskuikenstallen

Sam 0443

De familie Kerstens-Arnouts werkten met DLV samen voor de realisatie van hun twee nieuwe vleeskuikenstallen.

Aardappelbedrijf Herman Bax, een ultramoderne opslagplaats

Hermanbaxzijzicht

Deze realisatie is een nieuwe duurzame aardappelbewaarplaats van 3.500 vierkante meter groot, goed voor de opslag van 7.000 ton aardappelen, met centrale laad- en losruimte én voorzien van een energie-efficiënte ventilatietechniek.

Herbouw van een woning en bijgebouw

Mingneau (3)

Andy Mingneau kwam in 2011 met de vraag of een bestaande woning in agrarisch gebied kon herbouwd worden tot een moderne woonst.

Afbreken van 3 stallingen en nieuwbouw paarden-, ezel- en schapenstal

Deriemaeker (2)

In 2011 verzorgde DLV de aanvraag van een stalling voor weidedieren van Patrick Deriemaeker in Koksijde.

Hoeve in landbouwgebied wordt restaurant

Hertogjan luchtfoto

Sommelier-gastheer Joachim Boudens, Chef Gert De Mangeleer en hun restaurant Hertog Jan moeten we je vermoedelijk niet meer voorstellen. Wat je waarschijnlijk niet wist, is dat DLV betrokken was bij het bouwproject Hertog Jan.

Bouwen van een stalling voor weidedieren en slopen van 3 gebouwen

Cool (2)

In 2012 stond DLV in voor de bouwvergunningsaanvraag voor het slopen van drie gebouwen en de nieuwbouw van een stal voor Jeroen Cool in Kortemark.

Het inrichten van weiland voor recreatief medegebruik (kampeerterrein)

Morlion (2)

In Lo-Reninge werd voor Jos Morlion een deel van zijn weilanden omgezet naar een kampeerterrein in 2012.

Hoevetoerisme

Ledeganck (5)

In 2013 werd voor Bart Ledeganck in De Haan een regularisatie doorgevoerd van zijn reeds bestaande hoevetoerisme.

Nieuwe proef varkensstal ILVO

Oddvarkensstalilvo

​Het ILVO bouwde een nieuwe varkensstal, een echte proefstal waar verschillende experimenten en concepten kunnen uitgetest worden. De nieuwe varkenscampus werd in april 2015 in gebruik genomen.

Uitbreiden van een bestaande paardenfokkerij met africhtingsstal en revalidatie

Wp 20130930 005

​Deze paardenfokkerij werd gestart in de gebouwen van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf. De gebouwen van het landbouwbedrijf kregen dus een herbestemming tot paardenhouderij en paardenfokkerij.

Planologisch attest voor deels zonevreemd bedrijf

P1030782(1)

​Het bedrijf is actief in de stalinrichting, in herstellingen en is toeleverancier van melkmachines. Het is gelegen in woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied.

Uitbreiding paardenhouderij met binnenpiste, stapmolen, loods en 12 boxen

Img 1113

In dit project werden een aantal bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuwsbouw rijhal en stallingen.

Vestiging nieuwe paardenhouderij

Pc200042

​Dit is een echt A tot Z-project in de paardenhouderij.

Regularisatie paardenstal

Dsc02420-1200

Een hoeve met paardenstallen, waarvan er een aantal niet bouwvergund zijn, en de uitbreiding met vakantielogies.

Nieuwe melkveestal bij het ILVO in Melle

Dsc 0052

​Het ILVO bouwde in 2014 een nieuwe melkveestal.

Gesloten varkensbedrijf met zeugen, vleesvarkens en mestverwerkingsinstallatie

Brandstofverbruik varkensbedrijf

​Het bedrijf was oorspronkelijk een zeugenhouderij en werd uitgebreid tot een volledig gesloten varkensbedrijf door uitbreiding met vleesvarkensstallen. 

Overname vleesvee en uitbreiding bedrijf

Shutterstock 202959007

​De rundveehouder wilde vleesvee overnemen van een buurbedrijf. Tegelijk wilde zijn zoon bij in het bedrijf komen.

Bedrijf met 6.000 vleesvarkensplaatsen en hoge gezondheidsstatus

Nieuwevleesvarkensstal

Het bedrijf besliste enige tijd geleden om over te schakelen naar een gesloten bedrijf met SPF-zeugen. Daarom wordt er uitgeweken naar een nieuwe locatie.

Functiewijziging (erfgoed)schuur

20160926 095102

Voor Jeroen Bentein en Leen Roelens zorgde DLV voor een functiewijziging van een schuur. In die schuur kan Leen nu bloemschikken. Die functiewijziging was mogelijk doordat de schuur beschermd erfgoed was. 

herbouw ambachtelijk gebouw in agrarisch gebied

Img 4271

DLV kon voor klant Alain Vanneste een voormalige schrijnwerkerij herbouwen. Hierbij verzorgde DLV de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning.

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Tussen droom en realisatie staan wel eens wetten en praktische bezwaren

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Werken bij DLV?