Milieuvergunning

​Een milieuvergunning heb je nodig wanneer je bepaalde activiteiten uitoefent. Een milieuvergunningendossier correct invullen en samenstellen, is niet voor elk bedrijf even eenvoudig.

​Voor welke activiteiten heb ik een milieuvergunning nodig?

  De laatste versie van de Vlarem I - bijlage, waarin alle activiteiten staan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt, vind je op de website van EMIS.

  Enkele veel voorkomende activiteiten in de land- en tuinbouwsector en het buitengebied, waarvoor een milieuvergunning of minstens een melding nodig is:

   
 • het houden van dieren
 •  
 • de mestopslag
 •  
 • het stallen van landbouwmachines
 •  
 • de verdeelpomp voor brandstof
 •  
 • mestverwerking en biogasinstallaties
 •  
 • de opslag van voeders en stro
 •  
 • de opslag van fytoproducten en andere gevaarlijke producten
 •  
 • het lozen van afvalwater

Wat houdt zo’n aanvraag in?

  Je beschrijft de activiteiten die er momenteel op de locatie gebeuren en uiteraard ook welke activiteiten je in de toekomst wil gaan uitbaten. Per activiteit geef je de nodige details en beschrijf je ook welke preventieve maatregelen je zal nemen om de hinder voor de omgeving te beperken. Dat gaat bijvoorbeeld over het regelmatig schoonmaken van installaties en de verhardingen, over de manieren waarop je stof en geur zal beperken enzovoort.

  Bij een milieuvergunningsaanvraag zit ook altijd een plan waarop je aanduidt welke activiteiten je op welke plaats zal uitoefenen.

  Bovendien moet je ook nog nakijken of de locatie niet in een waterwingebied ligt, of in een speciale beschermingszone etc. en je moet de meest recente kadastrale gegevens opvragen.

  Gaat het om activiteiten die een grote impact kunnen hebben op de omgeving, dan moet je niet enkel een milieuvergunning aanvragen, maar kan voorafgaand aan de milieuvergunningsaanvraag een MilieuEffectenRapport (MER) of een Passende Beoordeling (PB) of een ontheffing nodig zijn. Kijk dit goed na op voorhand!

  Eens je dossier volledig is, dien je het in bij de overheid. Afhankelijk van de activiteiten en de omvang, is dat bij de gemeente of bij de provincie. Zij doen dan binnen de gestelde termijn uitspraak. De overheid kan ook nog bijkomende voorwaarden opleggen wanneer ze de vergunning verleent.

  Het is belangrijk om een goed onderbouwd en volledig dossier in te dienen. De overheid moet immers op basis van jouw dossier uitspraak doen over de vergunbaarheid van het project.

Let op!

  Ga je ook bouwen of verbouwen? Dan is er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig! Die 2 vergunningen zijn gekoppeld. De ene is niet geldig zonder de andere. Trouwens, het duurt niet meer zo lang vooraleer de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning omgevormd worden tot de omgevingsvergunning. Dan kan je bouw en milieu aanvragen via 1 procedure!

  Ga je dieren houden en vraag je daarom een milieuvergunning aan? Dan heb je waarschijnlijk ook NutriëntenEmissieRechten (NER’s) nodig.

Meer weten over milieuvergunningen of wil je weten hoe DLV jouw dossier zou aanpakken? Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?