DMA (decretale milieuaudits)

Bedrijven die bepaalde grenswaarden overschrijden, moeten volgens VLAREM om de 3 jaar een DMA laten uitvoeren. Zo moeten alle milieueffectrapportageplichtige (MER-plichtige) periodiek zo’n audit laten doen. Bij MER-plichtige bedrijven moet de eerste DMA uitgevoerd worden 2 jaar nadat de exploitatie de MER grens overschrijdt, en de volgende om de 3 jaar. Eind 2019 loopt voor velen de periode van 3 jaar ten einde en moet er dus opnieuw een DMA uitgevoerd worden.

Een DLV-adviseur kan die audit in jouw bedrijf komen afnemen, en neemt daarna contact op met een externe verificateur voor de wettelijke validering ervan. Daarna moet het rapport aan de 'Afdeling milieu bevoegd voor omgevingsvergunning' en aan de VMM bezorgd worden. Het auditrapport moet in elk geval altijd beschikbaar zijn want bij controle van bv. milieu-inspectie kan dat opgevraagd worden. Wanneer je dit niet kan voorleggen, kunnen er aanmaningen volgen.

Hieronder sommen we nog even op welke (MER-plichtige) bedrijven zeker een DMA moeten laten uitvoeren:

  • Bedrijven met meer dan 3.000 mestvarkens
  • Bedrijven met meer dan 900 zeugen (cfr nieuwe definitie VLarem) 
  • Bedrijven met meer dan 60.000 stuks legkippen
  • Bedrijven met meer dan 85.000 stuks braadkippen

Contacteer ons.

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?