Wijzigingen verzamelaanvraag 2018


Tegen uiterlijk 21 april moet je voor de verzamelaanvraag 2018 online een aangifte indienen van je gronden in gebruik en kan je hiervoor steunmaatregelen aanvragen. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er opnieuw een aantal nieuwigheden in de verzamelaanvraag.  Eerder zetten we de nieuwe vergroeningsvoorwaarden en de 1 meter teeltvrije zone langs waterlopen al in het licht. Hier vind je een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen, waarbij de wijziging van de extra betaling voor jonge landbouwers het meest in het oog springt.

Extra betaling jonge landbouwers

Vanaf 1 januari 2018 wordt de maximale periode van 5 jaar om in aanmerking te komen voor de extra betaling van jonge landbouwer niet meer verminderd met het aantal jaar verstreken tussen de eerste vestiging en het jaar van de aanvraag.

Een concreet voorbeeld: de eerste installatie van je bedrijf gebeurde in 2010. In 2015 vroeg je voor de eerste keer een extra betaling jonge landbouwer. Vermits 2015 het vijfde jaar betrof na de eerste installatie, was dit meteen ook het laatste jaar voor de uitbetaling van deze extra betaling. Vanaf nu telt men deze 5 jaren vanaf de eerste aanvraag. Met andere woorden: voor 2018 en 2019 komt dit bedrijf weer in aanmerking voor de extra betaling jonge landbouwer. De wijziging is niet retroactief, dus voor 2016 en 2017 zal er geen betaling jonge landbouwer meer volgen.

Het bedrag van deze extra betaling is 88,72 euro per geactiveerd betalingsrecht, met een maximum van 90 rechten.

GLB-actieve landbouwer

Indien een landbouwer beschouwd wordt als niet-GLB-actief wegens een activiteit van de negatieve lijst, kan deze landbouwer een tegenbewijs aanleveren. Vanaf 2018 is dit tegenbewijs enkel nog aan te leveren via een standaard verklaring ingevuld en ondertekend door een erkende accountant.

Nieuwe bodemerosiekaarten

Op basis van het nieuwe verfijnde digitaal hoogtemodel van Vlaanderen wordt er een nieuwe bodemerosiekaart gebruikt. Hierdoor wijzigen een aantal (vooral kleinere) percelen van erosieklasse. Concreet zijn er voornamelijk een aantal percelen die dalen in erosieklasse. Er zijn ook een beperkt aantal stijgers in erosieklasse. Een bezwaar tegen de notificatie van een paars of rood perceel dient uiterlijk op 21 april ingediend te worden.

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kan de aanvraag elektronisch worden ingediend. Neem contact op met je DLV-adviseur om je te begeleiden in deze verzamelaanvraag.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?