Versoepelingen bij gebruik groenbedekkers als EAG


Naar aanleiding van de droogteperikelen van afgelopen zomer zijn er een aantal versoepelingen bij het gebruik van groenbedekkers als EAG (bestemd voor begrazing of ruwvoederproductie), zoals aanhoudingsperiodes en zaaidichtheden. 

Heel wat landbouwers kampen met een tekort aan veevoeder door de uitzonderlijke weersomstandigheden van afgelopen zomer. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie, zijn er versoepelingen omtrent de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen.

EAG groenbedekker als hoofdteelt behouden in 2019

Wintergewassen die bestemd zijn voor begrazing of ruwvoederproductie en normaal worden ingezaaid in de herfst, kunnen dit jaar uitzonderlijk beschouwd worden als groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied (EAG). Dit betekent dus dat de groenbedekker mag blijven staan als hoofdteelt van het volgende jaar en niet eerst hoeft te worden ondergewerkt of vernietigd.

EAG groenbedekker als zuivere teelt in 2018

De groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied, die bestemd is voor begrazing of ruwvoederproductie mag ingezaaid worden als zuivere teelt. In deze lijst zijn de zaaidichtheden terug te vinden die garant staan voor een optimale ontwikkeling van de groenbedekker. Je moet kunnen aantonen dat je minstens 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid hebt gebruikt.

Eerder werd ook al beslist dat de groenbedekker tijdens de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk mag worden geoogst, gemaaid of begraasd en gebruikt worden als veevoeder. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas aanwezig blijft na het oogsten, maaien of begrazen zodat de groenbedekker zijn functies kan blijven vervullen.

 

Deze versoepelingen hebben als doel om het tekort aan kwalitatief ruwvoeder weg te werken.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?