Verplichte registratie als gebruiker van biociden


Gebruikers van biociden van het gesloten circuit dienen zich tegen 31 december 2018 te registreren als gebruiker. Dit kan via het online registratiesysteem op de website van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Deze registratie moet ook elk jaar herbevestigd worden.

Wat zijn biociden?

Alle producten die ingezet worden ter vernietiging of bestrijding van schadelijke organismen, maar die geen gewasbeschermingsmiddel zijn, worden biociden genoemd. Het kan gaan om ontsmettingsmiddelen, rodenticiden, reinigingsproducten, insectenbestrijdingsmiddelen en dergelijke die ook frequent gebruikt worden op land- en tuinbouwbedrijven. De producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu behoren tot het gesloten circuit. Voor meer info over deze producten kan je terecht bij je leverancier.

Hoe registreren?

Om je bedrijf te registreren maak je eerst een persoonlijk account aan met je e-mailadres.  Daarna kan je je bedrijf aanmelden als gebruiker op basis van het KBO-nummer (= BTW-nummer). De registratie verloopt in meerdere stappen waartussen je telkens een bevestigingsmail ontvangt.  Deze bevestiging is noodzakelijk om verder te gaan naar de volgende stap.

Wanneer je geregistreerd bent, zal je dit elk jaar voor 31 december moeten herbevestigen.

 

Meer info: www.circuitbiocide.be of bij je leverancier.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?