Uiterste inzaaidatum vanggewassen verlengd tot 10 september


De droogte van de voorbije maanden heeft impact gehad op de kwaliteit van de grond. Ondanks de neerslag van de afgelopen weken, zijn diepe grondbewerkingen nog niet goed mogelijk. Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, heeft daarom de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten verlengd tot 10 september.

Het inzaaien van vanggewassen of specifieke teelten is belangrijk om de aanwezige nutriënten in de bodem te kunnen opnemen, zodat ze niet uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater.

Derogatiebedrijven zijn verplicht om een vanggewas in te zaaien op uiterlijk 1 september voor de teelten wintertarwe met vanggewas en triticale met vanggewas. Daarnaast voorziet het Mestdecreet de mogelijkheid om meststoffen op te brengen na de oogst van de hoofdteelt, dit op voorwaarde dat op uiterlijk 31 augustus een vanggewas of specifieke teelt is ingezaaid. Voor deze bepalingen voorziet het Mestdecreet dat de minister bij uitzonderlijke weersomstandigheden de inzaaiperiode kan verlengen.

Ook focusbedrijven zijn verplicht om een vanggewas in te zaaien na de oogst van de hoofdteelt. Voor focusbedrijven door ligging en focusbedrijven met maatregelen van categorie 1 en 2, moet dit op elk perceel landbouwgrond van het bedrijf, zolang de teelt en bodem het toelaten. Focusbedrijven met maatregelen van categorie 3, moeten altijd op minimaal 20% van hun verspreidingsgebied vanggewassen inzaaien. Hier is geen uiterste zaaidatum bepaald, maar het wordt aangeraden om dit zo snel mogelijk te doen.

De uitrijregeling voor mest wordt niet verlengd. Landbouwers die nu nog bemesten, moeten doordacht omspringen met bemesting en moeten rekening houden met de nutriënten die nog in de bodem aanwezig zijn. Bekijk hier de uitrijregeling.

 

Bron: VLM

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?