Tussentijdse balansen


Begin dit jaar werd iedere veehouder verplicht om een keuze te maken voor iedere aanwezige mestsoort op het bedrijf. Die keuze bepaalt of voor die specifieke mestsoort hetzij met forfaitaire cijfers, hetzij met analyseresultaten gewerkt wordt. Deze keuze geldt zowel voor uitvoer op eigen land, burenregeling, afvoer naar de verwerking als transport op lange afstand.

De keuze werd meestal bepaald op basis van gegevens van de afgelopen productiejaren. Nu we bijna halfweg het jaar zijn en een groot deel van de mest reeds werd uitgevoerd, wordt het tijd om een tussentijdse balans op te maken. Hierbij is het belangrijk om na te gaan hoe de productie zich momenteel verhoudt t.o.v. de totale afvoer, dit zowel in tonnages als in nutriënten.

Door deze zaken even op een rijtje te zetten, is het mogelijk om dit jaar nog bij te sturen. Belangrijk is ook om het gekozen systeem per mestsoort te evalueren en desnoods volgend jaar de keuze te veranderen.

Indien je graag een tussentijdse balans had opgemaakt voor je bedrijf, aarzel niet om ons te contacteren.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?