Transporthandboeken voor transporteurs


Door de goedkeuring van Vlareme II door de Vlaamse regering zullen putstalen voor varkensmengmest vanaf 1 januari niet meer toegelaten worden. Varkensmengmest zal vanaf dan enkel kunnen bemonsterd worden tijdens het laden met behulp van een zijbuisapparaat of een gevalideerd alternatief. Met behulp van dergelijk staalnameapparaat worden minimaal 5 deelmonsters genomen van de vracht en dit gelijkmatig verdeeld over de duur van het laden. Deze deelmonsters worden gemengd tot één monster dat kan geanalyseerd worden door een erkend labo.

Vrachtmonsters moeten genomen worden door een medewerker van een erkend labo of door een erkend monsternemer-transporteur. Om een erkenning als monsternemer-transporteur van de VLM te ontvangen moet je aan twee voorwaarden voldoen, ten eerste een erkend mestvoerder zijn bij VLM en ten tweede een positief advies van VITO kunnen voorleggen i.v.m. de kwalificatie voor het nemen van monsters. Het tweede is nieuw en houdt twee zaken in namelijk, een kwaliteitshandboek en een audit op het bedrijf zelf.

Kwaliteitshandboek

Iedere kandidaat monsternemer-transporteur moet aan VITO een kwaliteitshandboek kunnen voorleggen waarin hij onder meer volgende zaken beschrijft: bewaring, transport en overdracht van de monsters, de registraties bij monsternames, organisatie van het nemen van monsters, klachtenbehandeling, de opleiding van werknemers,…

Na het doornemen en goedkeuren van het handboek door VITO volgt de audit op het bedrijf zelf.

Audit

Indien VITO het kwaliteitshandboek heeft nagezien en goedgekeurd, komt men ter plaatse op het bedrijf om het handboek door te nemen samen met de kandidaat en wordt overgegaan tot de praktische proef. Hierbij voert de transporteur een monstername onder toezicht van VITO. Deze monstername gebeurt conform de opgestelde regels en conform het kwaliteitshandboek van de desbetreffende firma.

Indien u verder vragen heeft omtrent deze erkenning of u hulp wenst bij het opstellen van het kwaliteitshandboek en de aanvraag tot erkenning, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?