Mestkeuze: overgangsmaatregelen en nieuwe mestcodes


Sinds 1 januari 2018 mag varkensmengmest niet meer geanalyseerd worden op basis van putstalen, enkel nog op basis van vrachtstalen. Deze vrachtstalen moeten genomen worden door een erkend labo, externe staalnemers die onder de erkenning van het labo vrachtstalen nemen of transporteurs die zelf een erkenning aanvragen. De vraag vanuit de transportsector voor een erkenning is groter dan verwacht door VLM en VITO. Ook het inplannen van de audits, in het kader van de erkenning, op korte termijn verloopt moeilijk. Hierdoor is op dit ogenblik onvoldoende capaciteit om aan de grote vraag naar vrachtstalen te voldoen.

De Mestbank heeft daarom sinds kort overgangsmaatregelen bekend gemaakt om de overgang tussen putstalen en vrachtstalen vlotter te laten verlopen. Putstalen en mengstalen, genomen door een erkend mestverwerker-staalnemer, worden toegelaten tot en met 30 april 2018. Deze stalen blijven geldig tot 3 maand na staalnamedatum. De resultaten van put- en mengstalen komen niet in aanmerking voor het bepalen van bedrijfsspecifieke mestsamenstelling.

Met het invoeren van de keuze voor forfait of analyse werden er ook nieuwe mestcodes gecreëerd. Hieronder een overzicht van de mestcodes van varkensmengmest en het feit of zowel de keuze voor forfait of analyse kan gemaakt worden:

Indien meerdere van bovenstaande codes gemengd voorkomen op het bedrijf, kan er gekozen worden voor de code 747: “Mengeling varkensmengmest”. Ook indien er spuiwater opgeslagen wordt in de mestput, dient er voor specifieke mengsels gekozen te worden. Bij mengsels kan enkel gekozen worden voor analyse.

Op vandaag kan er nog steeds een mestkeuze gemaakt worden via het mestbankloket. Een eerder gemaakte keuze wijzigen is niet zo evident.

Indien u nog verdere vragen hebt, aarzel niet om uw DLV-adviseur te contacteren.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?