Mestcode 744 ‘Mengeling varkensmest en spuiwater’ geen belemmering voor derogatieattest


De VLM heeft recent een van de voorwaarden om een derogatieattets te bekomen, gewijzigd. Hierdoor wordt de aanvoer van mest met code 744 niet langer als belemmering aanzien.

Wie effluent wil gebruiken op derogatiepercelen kan dit enkel met een derogatieattest.

Om een derogatieattest te kunnen krijgen, moet voldaan worden aan twee voorwaarden. De eerste handelt over de samenstelling, de inhoud van het effluent mag maximaal 1 kg N/ton en 1 kg P2O5 bedragen.  De tweede voorwaarde voor een derogatieattest, is dat het effluent enkel afkomstig mag zijn van biologieën waar zuivere varkensmest en/of zuivere derogatiemest verwerkt wordt.

Biologieën waarnaar mest onder mestcode 744 (Mengeling varkensmest en spuiwater van biologische luchtwasser) wordt aangevoerd, konden dus niet voldoen aan deze voorwaarden. De VLM heeft dit recent gewijzigd waarbij de aanvoer van mest met code 744 niet langer als belemmering wordt aanzien voor het verkrijgen van een derogatieattest.

Terug naar het overzicht

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Eerstvolgende evenementen

Werken bij DLV?